Austevoll kommune

Midlar til trafikksikringsarrangement

Søk midlar til lokale trafikksikringsarrangement frå fylkestrafikksikringsutvalet i Hordaland

Fylkestrafikksikringsutvalet i Hordaland ønskjer å stimulere til trafikksikringsaktivitet i heile fylket. No kan skular, barnehagar, lag, foreiningar, organisasjonar og kommunar i Hordaland søke midlar til lokale trafikksikringsarrangement. Døme på arrangement som tidlegare har fått støtte er trafikksikringsdagar, sykkelopplæring, refleksaksjonar, teaterframsyning osv.

Dersom du har ein idé til eit arrangement kan du ta kontakt med Hordaland fylkeskommune eller trykk her for meir informasjon om ordninga.

Trykk her for å søkje

Frist: 1.mai

Kontakt: Eva Vinjevoll, rådgjevar i samferdselsavdelinga, Hordaland fylkeskommune
E-post: Eva.vinjevoll@hfk.no

Fann du det du leita etter?