Austevoll kommune

Momskompensasjon idrettsanlegg

Nasjonal kampfiksingenhet - Førde

Frå og med 15. september 2021 kan du søkje om momskompensasjon for bygging og rehabilitering av idrettsanlegg.

Alle som skal søkje om kompensasjon bør merka seg følgande punkt:

  • Det er vedtatt ny søknadsfrist. Dette for å gi beitre oversikt over behova ved utarbeidelse av budsjett.
  • Ufullstendige søknader, inklusiv vedlegg, vil kunne føre til at søknaden ikkje blir behandla. 
  • Ordninga omfattar alle som søkjer om spelemidlar og oppfyller vilkåra for å motta spelemidlar gjennom Kulturdepartementets sine tilskotsordningar for bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet, med unntak av kommunar/fylkeskommunar og kommunale føretak. Spelemiddelsøknaden må vere i formell orden før søknad om kompensasjon kan innvilgast. 
  • Anlegget må vere ferdigstilt før det kan søkjast om kompensasjon. Rekneskapsskjema og revisorrapport skal inngå som vedlegg til søknaden og må oversendast innan søknadsfristen. 

Søknadsfrist er 1. desember 2021.  

Søknader skal leverast elektronisk på eige søknadsskjema via Lotteri- og stiftelsestilsynets heimesider. 

Les meir og søk her