Austevoll kommune

Nasjonal tilskotordning for å inkludera barn og unge

Har du eit tiltak eller eit prosjekt som kan bidra til å motvirka eller dempa konsekvensen av fattigdom blant barn og unge i Austevoll, kan du søkje om tilskot frå denne ordninga.

Søknadsfristen er 13. desember 2019.

Søk om tilskot her

Dersom du har om tilskotsordninga, ta kontakt med folkehelsekoordinator Stine Emilie Konradsen

Tlf: 55081116

E-post: stine.emilie.konradsen@austevoll.kommune.no