Austevoll kommune

NAV Austevoll sitt kundemottak er stengt for personleg frammøte

Regjeringa har opna for å forskotera utbetaling av dagpengar.

 

Informasjon til arbeidstakar og arbeidsgjevar ved permittering og om forskotering av dagpengar


Ta i bruk dei digitale løysingane. NAV vil i all hovudsak gjennomføre digital dialog, møter via telefon eller video.

Bruk NAV sine nettsider for å få  informasjon fra NAV i forbindelse med koronaviruset. Les meir meir ved å gå inn på denne lenkja.

NAV anbefalar deg å bruka digitale løysingar på www.nav.no.  Om du ikkje kan nytta deg av digitale løysingar vert du beden om å ta kontakt med NAV kontaktsenter, tlf 55 55 33 33, både for spørsmål, rettleiing og direkte kontakt med rådgjevar på NAV Austevoll. For deg som har aktivitetsplan, anbefalar vi at du nyttar denne for kontakt med NAV-rettleiar.

Har du akutt behov for hjelp i form av økonomisk sosialhjelp/nødhjelp og akutt bustadbehov:

  • Kontakt NAV Austevoll sosial på tlf: 408 00 156