Austevoll kommune

Ønskjer laget ditt treningstid i hallar og skulebygg skuleåret 2020/21?

Frist for å søke er 5. juni 2020

  • Søknad om tid i skular, send skriftleg søknad til rektor på den aktuelle skulen
  • Søknad om tid i Austevollhallen, send e-post til post@aik.no
  • Søknad om tid i Selbjørnhallen, sendt e-post til dl@selbjornil.no

Søknad  bør innehalde ønske om dag og tid for leige.

Nils Arne Hatlevik
Eigedomsforvaltar