Austevoll kommune

Oppdatert informasjon om koronavaksinasjon i Austevoll 26. februar

I veke 7 har vi vaksinert personar mellom 80 og 84 år. Vi får ingen vaksinar til dose 1 i veke 8.

Vaksinerte til no
Tal vaksinerte - første vaksinasjon Tal vaksinerte som har fått to vaksinasjonar Dato sist oppdatert
252 150 26.02.2021

Austevoll kommune mottar i veke 9 totalt 100 dosar AstraXeneca- vaksiner. Desse er anbefalt å sette på prioritert helsepersonell under 65 år.

Alle kommunar vil framleis motta mRNA-vaksine som før. FHI anbefalar desse vaksinene til personar som er 65 år og eldre, samt til personer 18-64 år med sjukdommar/tilstandar med høg risiko for alvorleg forløp.

Torsdag 4. mars held vi fram med vaksinering av personar mellom 75 og 84 år på helsehuset i 3. etasje. 
Dei det gjeld vil få sms frå legekontoret med tildelt tidspunkt for vaksinering.
Du skal ikkje ringa for å bestilla time.

Levering av vaksiner er framleis låg, og det er førespegla at vi får 12 dosar til dose 1 i veke 9.

Av praktiske årsaker blir ektepar/sambuarar, som er registrerte på same adresse, vaksinert samstundes ut frå den eldste personen sin alder.

Koronavaksinasjon er ein del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunen skal tilby innbyggjarane vaksinasjon. Vaksinen er gratis og kvar person treng 2 dosar med minst 3 vekers mellomrom.

Austevoll mottar no fleire vaksinedosar slik at vaksineringa går litt raskare.

Austevoll kommune følgjer råd frå Folkehelseinstituttet (FHI) i prioritering av grupper.

Les meir om koronavaksinasjonsprogrammet på FHI sine nettsider
 

Vaksinasjon