Oppstart av trening for kreftoverlevande

Velkommen på trening for deg som er kreftoverlevande eller under behandling!

Det blir oppstart av trening hos fysioterapeut Margareth Økland Larsen på Selbjørn fysikalske institutt torsdag 10. august kl. 14.00 og annakvar veke framover. Fredag 18. august kl. 13.30 startar det opp hos Livsstilsenteret på Storebø og også her er det annakvar veke framover.

Dette er eit gratis tilbod. Ikkje gå glipp av moglegheita.

Kontaktperson: Kreftkoordinator Kari Tveit Haugland - telefon 958 38 869.