Austevoll kommune

Pågåande kartlegging av bekkar og vassdrag i Austevoll

I desse dagar kartlegg Austevoll kommune bekkar og vassdrag i kommunen. Vi har ein mann som går langs veiter, vassrøyr, bekkar og vassdrag og sjekkar om det er behov for vedlikehald.

Vi gjer dette for å sjå om dei vil klare og møte auka vassmengder ved ekstremnedbør.

 

Vi kartlegg kritiske punkt etter Norges vassdrags- og energidirektorat rettleiingsmateriale.  

 

Har du spørsmål om kartlegginga, så ta kontakt med Stina Nordbak på tlf. 55081114