Austevoll kommune

Planprogram for plan for kultur, fritid og fysisk aktivitet 2021-2032

Høyringsfrist: 21.06.2021

Kommunestyre handsama ovannemnde sak i møte den 29.04.2021, sak 041/21. Det vart gjort følgjande vedtak:

Austevoll kommunestyret vedtar å senda planprogrammet til plan for kultur, fritid og fysisk aktivitet 2021-2032 ut på offentleg ettersyn og høyring i minimum 6 veker. I samsvar med plan- og bygningsloven § 11-12 og 11-13 varslast det samstundes om oppstart av planarbeidet.

Send høyringsvar ved å gå inn på denne lenka.