Austevoll kommune

Presiseringar for avlingsskadeerstatning og arealtilskot- søknadsåret 2018

Austevoll kommune viser til e-post frå Landbruksdirektoratet datert 6. juli 2018

"Den langvarige tørkeperioden og varmt vær fører til stort omfang av avlingsskader i både korn- og grovfôrproduksjonen. Situasjonen med fôrmangel som vi nå er oppe i er så spesiell at Landbruks- og matdepartementet har kommet med noen presiseringer i hvordan man i år skal praktisere regelverket for avlingsskadeerstatning og arealtilskud

Landbruksdirektoratet har nå publisert rundskriv 2018-24 med presiseringer for avlingsskadeerstatning og arealtilskudd - søknadsåret 2018.

Se også nettnyhet om presiseringer knyttet til avlingsskadesituasjonen."

                       

Landbruksdirektoratet

Telefon: +47 78 60 60 00

www.landbruksdirektoratet.no

Fann du det du leita etter?