Austevoll kommune

Redusert drift på helsestasjon- og skulehelsetenesta

Helsestasjon- og skulehelsetenesta reduserer drifta som ledd i den nasjonale dugnaden for å redusere koronasmitte.

Sjølv om skulane er stengde, er helsesjukepleiar i skulen framleis på jobb og du som elev og føresette kan kontakta oss.

Helsestasjon og skulehelsetenesta vil halde fram med barnevaksinasjonsprogrammet.

Vidare vil vi prioritera

  • følge opp nyfødte – unngå hjemmebesøk, men tilby konsultasjon
  • tilby  6 vekers konsultasjon med lege og helsesjukepleia
  • følge opp barn og unge med spesielle behov eller familier det er bekymring for.

Alle helsesjukepleiarar vil vere tilgjengeleg på telefon og e-post, ta gjerne kontakt om de har spørsmål eller behov for råd, rettleiing og samtalar – dette gjeld både for foreldre, småbarn, skulebarn og ungdom.

Kontakt helsestasjon- og skulehelsetenesta på telefon nummer:

helsestasjonen: telefon 55 08 10 70

helsesjukepelar barn 0-5 år: telefon 40 800 158

helsesjukepleiar i skulen: telefon 952 14 473
 

Kontaktinformasjon til helsesjukepleiarar i skulen

  • Hege Iren Austevoll, helsesjukepleiar på Austevoll vidaregåande skule og Kolbeinsvik Montessoriskule.

        Mobil 952 14 473

        E-post: hege.austevoll@austevoll.kommune.no

 

  • Sissel Tveit Haugland, helsesjukepleiar på Selbjørn skule og Storebø skule 5.-7. trinn.

         Mobil 906 24 194

         E-post:  sissel.haugland@austevoll.kommune.no

 

  • Torill Bruntveit, helsesjukepleiar på Austevoll ungdomsskule.

         Mobil 922 61 588

         E-post: torill.bruntveit@austevoll.kommune.no