Servicekontoret har redusert opningstid i veke 46 og 47

I veke 46 og 47 er servicekontoret ope frå kl. 10-14. Dette gjeld både publikumsmottak og på telefon.

Austevoll kommune byttar saksbehandlingssystem måndag 20. november. I samband med dette må ein pårekna noko lengre svarfrist enn normalt på innsynskrav og andre saker/forespørsler. Mellom anna vil det vere forseinking i systemet på registrering, mottak og behandling av saker/dokument i perioden 13.november til 25. november. 

Om du treng å komme i kontakt med servicekontoret utanom desse tidene, kan du sende ein e-post til postmottak@austevoll.kommune.no