Austevoll kommune

Sivilforsvaret testar signal i dag kl. 12.00

Sivilforsvaret testar signalet «Viktig melding – søk informasjon» i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg.

Sivilforsvaret testar varslingsanlegga fast i januar og juni kvart år. Signalet blir sendt i tre seriar med eit minutts opphald mellom seriane. Signalet betyr at du skal søkje informasjon i til dømes radio, tv, aviser, på myndighetene sine nettsider og i sosiale mediar.

Rundt om i landet er det cirka 1 250 tyfonar som skal varsle befolkninga ved akutt fare. Varslingsanlegga kan bli brukt både i fred og krig.

– I fredstid kan varslingsanleggene blant annet brukes ved industriulykker med utslipp av giftige eller farlige stoffer. Mens i krig kan anleggenne brukes ved fare for angrep, sier direktør Elisabeth S. Aarsæther i DSB.

Les hele saken her: https://www.dsb.no/nyhetsarkiv/2022/sivilforsvaret-tester-tyfonene-12.-januar/