Austevoll kommune

Sjå nettsida til Austevoll Vatn og Avløp for å få til ei kvar tid oppdatert status for drikkevatn på Stolmen

Melding frå Austevoll Vatn og Avløp.
Det er påvist bakteriar i drikkevatnet på Stolmen og inntil årsak er avklara må difor alt drikkevatn kokast.  Austevoll Vatn og Avløp jobbar med å finna årsak til problemet. Nokre kundar vil miste vatnet i periodar.
For ytterlegare informasjon og oppdatert status, sjå nettsida til Austevoll Vatn og Avløp