Austevoll kommune

Smittevern i sommar

I sommar bør vi vere gode på å halde smittevernreglane. Viruset tek ikkje ferie, sjølv om det er fine sommardagar. 

Klikk for stort bilete 

Kvar og ein bør hjelpe til å halde smittetalla låge. Det er satt eigne regler for verksemder som blir besøkt av mange til døme restaurantar, kafé, pleie – og omsorgsavdelingar, barnehager og kollektivtransport.  Desse reglane er laga i samarbeid med smittevernmynde for å hindre auka smitte. Særlege smitteverntiltak er satt på  pleie – og omsorgsavdelingar fordi dei har sårbare grupper. Smitte av Covid 19 vil få alvorleg konsekvens for dei.

 

Under ligg gode smittevernråd.  

Klikk for stort bilete 

Alle helsetenester er ope i løpet av sommaren for innbyggjarar, besøkjande og turistar på vanleg måte.

Om du har behov for å bli testa for covid-19, tek du kontakt med:

- Legekontoret 55 08 10 50, tast 1 eller ringe Koronatelefon 966 25 320 (måndag-fredag 09.00-15.30).

 

Smittevernreglar for pleie og omsorgsavdelinga med gult nivå - middels fare for smitte.

Her finn du reglane https://www.austevoll.kommune.no/aktuelt-fra-austevoll/smitteverntiltak-ved-besok-pa-austevoll-po-senter.6462.aspx

 

Folkehelseinstituttet har temaside med informasjon om Koronaviruset.

Her er linken avstand, karantene og isolering https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/

 

Smittevernreglar for restaurant, kafé og buffemat

https://www.nhoreiseliv.no/contentassets/76bafaaa0f9843c2906eba548ef9ca83/nho-reiseliv-bransjenorm-servering-16072020.pdf

https://www.fhi.no/nyheter/2020/rad-ved-servering-av-buffet-mat/

 

Smittevern i kollektivtransport

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/kollektivtransport/

 

Meteren med Bernt Høie

https://www.youtube.com/watch?v=6oh885XlfTE