Austevoll kommune

Søk midlar frå Gjensidige-stiftelsen

Aktiv fritid for alle!

Gjensidigestiftelsen støttar frivilligheita, lag og organisasjonar, som vil inkludera og behalde fleire i organiserte fritidsaktivitetar, samt auka tilbodet av sosiale møteplassar.

Søknadsfrist 15. september 2021.

Søk her