Austevoll kommune

Søk midlar frå Vestland fylkeskommune

Tilskot til kulturarenaer med regionale funksjonar

Tilskotsordninga frå Vestland fylkeskommune skal bidra til utvikling av kulturarenaer med regionale funksjonar og verdi. Hausten 2021 lyser Vestland fylkeskommune ut 15 millionar i ekstra midlar i ordninga, 13 millionar i ordinære midlar og 2 millionar til strakstiltak. Kommunar, fylkeskommune, selskap, stiftingar, organisasjonar og andre samanslutningar kan søkje om tilskot frå ordninga.  

Søknadsfrist 10. oktober 2021

Søk her