Austevoll kommune

Søk om tilskot til kultur og idrett

Austevoll kommune har ulike tilskotsordningar for kultur og idrett.

Ver merksam på at ny søknadsfrist er 28. februar 2023 (tidlegare 31. mars).

Kommunestyre vedtok i desember 2022 sak om Revidering av retningslinjer for tildeling, søknadsfrist og rapporteringsfrist av kommunale tilskot til frivilligheita.

Revideringa er implementert i retningslinjene.

Informasjon om dei seks ulike ordningane og søknadsskjema finn duher.