Austevoll kommune

Søk tilskot til lokale historiske ferdsleårer

I samband med frivilligåret 2022 lyser Vestland fylkeskommune no ut midlar til å leggje til rette, skjøtte og formidle lokale historiske ferdsleårer.

Kvar einskild foreining, lag eller organisasjon kan søke om inntil 100 000 kr.

Søknadsfrist er 15. februar.

Ved å følgje denne lenka kan du lese meir om dette og sende inn søknad.