Søknad om SMIL-Særskilde miljøtilskot i jordbruket

Søknad om SMIL-Særskilde miljøtilskot i jordbruket 2023 😊 har søknadsfrist 15.mai.

Kven kan søkje
Landbruksføretak som har rett på produksjonstilskot kan søkje om SMIL tilskot til tiltak som er i tråd med forskrift

Formål med ordninga
Formålet med tilskotet er å fremje natur- og kulturminneverdiane i jordbrukets kulturlandskap og redusere forureining frå jordbruket, utover det som kan forventast gjennom vanleg jordbruksdrift. Kommunen forvaltar SMIL-ordninga etter forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket, gjeldande rundskriv og lokal tiltaksstrategi.
Trykk her for meir informasjon om ordninga

Her kan du lese tiltaksstrategi for tilskotsordninga fo Austevoll kommune (PDF, 2 MB)

Her finn du søknaden i Altinn: 

  • Link til søknadsskjema i Altinn
  • Logg deg inn med MinID, BankID eller lignende
  • Velg føretak, navn eller personnummer som Aktør
  • Legg inn informasjon om tiltaket og last opp nødvendige vedlegg  
  • Søknaden sendes automatisk til kommunen som tiltaket ligger i.

Du kan gje andre rett til å fylle ut søknadsskjemaet for deg. Det vert og ordna inne på www.altinn.no.

Har du spørsmål eller treng hjelp til søknad, så ta kontakt med landbrukskontoret!