Spelemidlar - Husk frist for innmelding av anlegg til kommunen

Bilete av symjarar i Austevollbadet Rebekka H. Birkeland

 

 

Anlegg må meldast inn før 1. september.

For å søke spelemidlar i søknadsåret 2023 må anlegget meldast inn til anleggsregisteret og Plan for idrettsanlegg, nærmiljøanlegg, friluftsliv og kulturbygg. 

Dette gjeld for alle typar anlegg - idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og friluftslivanlegg. Anlegg som allereie har anleggsnummer treng ikkje å meldast inn på nytt.  

Skjema for innmelding

Meir informasjon om ordninga