Strømstøtte for frivillige lag og organisasjoner

Lotteri- og stiftelsestilsynet har opna for ny søknadsrunde. Perioden det kan søkjast om straumstøtte for er januar, februar og mars 2024. Søknadsfristen er 15. mai, klokken 13.00.

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvaltar straumstøtteordninga til frivillige lag og organisasjonar som regjeringa oppretta med bakgrunn i dei ekstraordinære straumprisane. Ordninga har som formål å motverka negative konsekvensar av dei høge straumprisane.

Les meir og søk straumstøtte her.