Thomas Martin Larsen konstituert som ny kommunedirektør

Kommunestyret vedtok i møte den 24. oktober å konstituere Thomas Martin Larsen som kommunedirektør i Austevoll fram til ny kommunedirektør vert tilsett. Thomas tiltrer i stillinga den 1. november 2023.

Thomas har hatt stillinga som økonomisjef i Austevoll kommune sidan 2013. Thomas har studert strategisk leiing og økonomi ved Universitet i Tromsø og har tidlegare arbeidd som administrasjonsleiar ved Bardufoss hotell, førstekonsulent ved Universitet i Tromsø og konsulent i Evry ASA.

Ordførar Bente Kari Sletten Taranger ønsker Thomas lukka til i rolla som kommunedirektør, og ser fram til eit god samarbeid i tida framover.