Austevoll kommune

Tilskot til friluftsaktivitet og historiske ferdsleårar

Vestland fylkeskommune har utlyst to tilskot som frivillige organisasjonar kan søkje på. 

 

Tilskot til friluftsaktivitet

Tilskotsordninga skal medverke til auka deltaking i helsefremjande, trivselsskapande og miljøvennleg friluftsliv for alle grupper i befolkninga. 

Les meir og søk her

Søknadsfrist: 1. februar 

 

Tilskot til historiske ferdsleårar, stiar og vegar

Klima- og miljødepartementet har sett av midlar til lokalt, frivillig arbeid med å tilrettelegge, skjøtte og formidle lokale historiske ferdsleårar, stiar og vegar i 2022.

Ordninga er del av markeringa av frivilligåret 2022 og skal bidra til å løfte frem det frivillige kulturmiljøarbeidet.

Les meir og søk her

Søknadsfrist: 15. februar