Austevoll kommune

Tilskot til utvikling av berekraftig sjømatproduksjon.

Fylkeskommunen har lyst ut 6 millionar til utvikling av berekraftig sjømatproduksjon i Vestland fylke.


Midlane skal bidra til å løyse sentrale utfordringar i dagens sjømatproduksjon, med fokus på miljømessig berekraft.

Søknadsfrist er 25. november, og meir informasjon om ordninga finn de her:
Tilskot til utvikling av berekraftig sjømatproduksjon i Vestland - Vestland fylkeskommune