Tilskot til vedlikehald og oppgradering av turstiar

No kan frivillige lag og organisasjonar, samt private søkje om midlar til vedlikehald og oppgradering av turstiar i kommunen. 

Bilde av sherpatrapp til Veten ved Vinnesvatnet - Klikk for stort biletesherpatrapp til veten

 

Austevoll kommune deler ut ein pott på 100 000 kr.  Frist for innsending av søknad er 28. november 2023. 

Kva kan ein søkje om:

Ein kan søkje om midlar til små vedlikehalds og oppgraderings tiltak på turstiar. 

Døme på tiltak er: 

 • Påfylling grus
 • Dreneringstiltak
 • Bygging av bru/trapper
 • Merking 
 • Sti rydding
 • Tilrettelegging for parkering

Kriteria for å søke:

 • Tiltak på eksisterande tursti jamfør plan for friluftslivets ferdselsårer 
 • Det føreligg grunneigaravtale

Øvre søknadssum:

25 000 kr

Dokumentasjon:

 • Søknadsbrev
 • Budsjettoppsett
 • Grunneigaravtale

 

Send søknad og dokumentasjon til postmottak@austevoll.kommune.no

 

Lenke til plan for friluftslivets ferdselsårer - plan-for-friluftslivets-ferdselsarer-2023-2037.pdf (austevoll.kommune.no)