Austevoll kommune

Tilskot til verna kulturminne

Vestland fylkeskommune gjev støtte til verneverdige kulturminne som er prioriterte i kommunale kulturminneplanar. Søknadane skal gå gjennom kommunen.

Ordninga skal stimulera til auka innsats på kulturminnefeltet og styrka vern av prioriterte kulturminne av lokal og regional verdi.

Alle private/ organisasjonar som er eigarar av eit kulturminne kan søkja.

Frist for å senda inn søknaden er 1. mars.

Du kan sende inn elektronisk søknad ved å gå inn på denne lenkja