Austevoll kommune

Treningstid i skulebygg og hallar skuleåret 2022/2023

Søknad om treningstid

Søknad om tid i skular:
Send skriftleg søknad til rektor på den aktuelle skulen.

Søknad om tid i Austevollhallen:
Bør innehalde ynskja dag, tidspunkt og storleik på bane.
Send e-post til post@aik.no

Søknad om tid i Selbjørnshallen:
Send e-post til dl@selbjornil.no

Frist: 3 juni 2022