Utlysing av ledig rode - vintervedlikehald på kommunal veg

Austevoll kommune søker etter ny samarbeidspartnar på vintervedlikehold av rode på Storebø.

Vintervedlikehaldsperioden er frå 15. november til  15. april og interesserte entreprenørar må sjølv halde nødvendig utstyr for å kunne utføre denne tenesta.  Austevoll kommune held salt og strøsand.
Opplysningar om godgjersle, krav til beredskap, kvalitetskrav på utførelse med meir blir opplyst om ved førespurnad og i samtale med interesserte.

Interesserte entreprenørar kan melde sin interesse på e-post til postmottak@austevoll.kommune.no innan 17.07.2024.
Ved spørsmål ta kontakt med Olav Jarnes - e-post: olav.jarnes@austevoll.kommune.no