Austevoll kommune

UTSETT -Ny dato kjem. Informasjonsmøte – Storebøvegen

Arbeidet med reguleringsplan for Storebøvegen er godt i gang. 

Grunna nye reglar gjeldande frå 25. mars blir møtet utsett.

Koronarestriksjonar inneber at tal på deltakarar i møta må avgrensast etter gjeldande smittevernreglar. «Førstemann til mølla» gjeld - me veit ikkje i dag kor mange som kan vera med i møta per dags dato.

 

På møta vil det bli informert om:

  • Reguleringsplan, prosess og medverknad
  • Utformingskrav
  • Presentasjon av førebels planteikning

Austevoll kommune arbeider for å få planarbeidet fullført i 2021. ABO Plan og arkitektur vil delta på informasjonsmøta saman med ordførar og rådmann.

Velkomen til møte!