Austevoll kommune

Varsel frå Meteorologisk institutt - høg vannstand

Meteorologisk institutt varslar høg vasstand dei næraste dagane. Den høge vasstanden er ein kombinasjon av høgt tidevatn og vind mot kysten. Høgaste nivå er venta natt til tysdag. Pass på eigedelar i strandsona og følg med på varselet:

Sjå varsel og endringar

Havnivå