Austevoll kommune

Varsel frå Meteorologisk institutt - høgt flodmål

Meteorologisk institutt varslar høgt farenivå på vestlandskysten komande dagar. Det er varsla høgt flodmål og alle blir bedne om å gjera naudsynte tiltak i strandsona.

Sjå varsel og endringar

Havnivå