Vårteljing av hjort

Det skal utførast vårteljing av hjort i store deler av Austevoll kommune kvar torsdag framover frå og med i dag 11.04.24 til og med torsdag  16.05.24. 
Teljinga vert utført på kvelden og natta og det vert nytta lys.

Bilde av hjort Paul Earle