Austevoll kommune

Vedtak i namnesak 2016/124402

Klagefrist er sett til 31. januar 2019.

Statens kartverk, Bergen, har vedteke at desse namna skal skrivast slik:

Otterå (gard 59)
Vestre Otterå (bruk 59/1)
Austre Otterå (bruk 59/2)
Otteråhamnen (vik)
Otteråneset (nes)
Otteråvatnet (vatn)

Utfyllande informasjon om vedtaket. (PDF, 2 MB)

Vedtaket kan påklagast av dei som har rett etter Lov om Stadnamn §10, klage. Vedtak etter denne lova kan påklagast av dei som etter §5 første ledd bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stadnamn.

Klagefristen er 3 veker, og sett til torsdag 31. januar 2019.

Klagen skal grunngjevast, og grunngjevinga må ta for seg alle namn eller namneledd som klaga gjeld.
Klagen skal stilast til Klagenemnda for stadnamnsaker og sendast til Statens Kartverk, pb 600 Sentrum, 3507 HØNEFOSS
(Mrk namnesak 2016/124402) med kopi til Austevoll kommune, Birkelandsvegen 2, 5392 STOREBØ.

Fant du det du leita etter?