Austevoll kommune

Vedtak om totalforbod mot open eld

Brannsjefen i Austevoll innfører totalforbod mot å gjere opp open eld i kommunen med umiddelbar verknad og inntil vidare.

Årsaka er faren for gras- og lyngbrann, samstundes som det er redusert kapasitet med tanke på eksterne ressursar (td. skogbrannhelikopter) grunna pågåande aksjon i regionen.

Vedtaket er heimla etter forskrift om brannforebygging § 3.