Austevoll kommune

Vi bygger i Mosamyra - redusert framkomst

Vi bygger fortau, setter opp lys, lagar avrenningsanlegg og utvider noko av vegbana på Mosamyra fram til gravplassen. Alle som bur i området vil bli råka ved at det blir redusert framkomst i byggeperioden. Byggeperioden blir fram til februar.

Utkøyringa til fylkesvegen vil ikkje bli utbetra denne gongen, fordi den tilhøyrar neste trinn, som er utviding av Storebøvegen. Det er entreprenør R. Nilsen Entreprenør AS som utfører arbeidet for Austevoll kommune.

Vi gjer merksam på at bommen mellom Mosamyra og Birkelandsvegen skal vere stengd. 

Vi beklagar at bebuarar som nyttar Mosamyra ikkje har blitt informert om oppstart av arbeidet. 

Er det noko du lurer på ta kontakt med oss postmottak@austevoll.kommune.no eller på tlf: 55081000