Vil du påverke kvardagen din?

Etter kommunevalet skal det nye kommunestyret velje nye medlemmar og varamedlemmar til alle råd og utval i kommunen. Dette gjeld eldrerådet, ungdomsrådet, råd for menneske med nedsett funksjonsevne og viltnemnda.

Du finn informasjon og du kan melde deg som kandidat ved å gå inn på lenkene under.

Vil du bli med i ungdomsrådet?

Vil du bli med i eldrerådet?

Vil du bli med i råd for menneske med nedsett funksjonsevne?

Vil du bli med i viltnemnda?