Austevoll kommune

Vintervedlikehald kommunale vegar

Austevoll kommune søkjer med dette etter personar for vintervedlikehald av dei kommunale vegane og parkeringsplassane i område Haugland/Storebø/Haukanes frå komande sesong.

Roden strekkjer seg frå Haukanes i sør til Nordre Haugland i nord.

Me søkjer etter personar med eige utstyr for vintervedlikehald. Det vert betalt ut beredskap for kvar sesong, og timebetaling ved utførande arbeid.

Du vil bli del av eit team med felles interesser og varslingar.

Ved interesse ta kontakt med:

Avdeling FDV v/Kenneth Sæle mobil 917 15 949 eller personleg oppmøte på brannstasjonen.