Austevoll kommune

Kommuneplanens arealdel (KPA)

Kommuneplanens arealdel (KPA) skal behandlast av styringsgruppa onsdag 4. mai. Les saksdokumenta her.

Hei! Mitt namn er Kari.
Kva kan eg hjelpe deg med?

Informasjonskapslar

Vi brukar informasjonskapslar - kva er det?

Ein informasjonkapsel er ein kode som blir sendt frå vår servar til nettlesaren på din PC når du er inne på heimesida. Denne koden vert lagra i nettlesaren. Når du seinare går inn på heimesida, vil informasjonskapselen bli sendt frå nettlesaren din til servaren vår, som vil "kjenne igjen" din PC. Dette gjer det mogleg for servaren å tilpasse tenestene til deg som brukar. Har du til dømes stilt inn for høgkontrast attgjeving ein gong, vil servaren sørge for at du slepp å gjere den innstillinga om igjen.

Informasjonskapslar blir brukt til personalisering, pålogging, språkstyring og for statistikk som blir brukt for å betra nettsidene.

Dei fleste nettlesarar er innstilte slik at dei automatisk aksepterer informasjonskapslar. Dersom du ikkje ønsker å ta dei i bruk, kan du endre innstillingane i nettlesaren slik at informasjonskapslane ikkje blir lagra automatisk.
Du kan bestemme om alle skal blokkerast, eller om du skal ha høve til å velje om dei skal aksepterast eller ikkje.

Ved å ikkje akseptere informasjonskapslar, unngår du at PC-en din blir "kjent igjen" på sida du besøker. Men samstundes må du rekne med å gå glipp av ein del av dei funksjonane som sida elles tilbyd.

Lov om elektronisk kommunikasjon (ekomlova) trådte i kraft 1. juli 2013. Lova regulerer vilkår for lagring av opplysningar i kommunikasjonsutstyr - den såkalla "cookie-paragrafen"  (§2-7b).