Kontakt oss

Under finn du kontaktinformasjon til Austevoll kommune. Tilsette sin kontaktinformasjon kan du finne under "Om Austevoll" og "Søk etter tilsette" eller under dei ulike tenestekategoriane.

Skal du sende post til Austevoll kommune kan du både gjer dette med vanleg post eller med e-post, begge formar blir registererte i postmottak.

 

Ønskjer du å gje ei uformell tilbakemelding? Vi tek gjerne i mot innspel, anten om det omhandlar nettstaden, skule, fritid eller heilt andre uformelle tilbakemeldingar.  Benytt deg av "Gi oss tilbakemelding" på framsida av nettstaden.

 

Kontaktinformasjon:

 

Austevoll kommune,

Birkelandsvegen 2,

5392 Storebø

 

E-post: postmottak@austevoll.kommune.no

Telefon: 55 08 10 00

 

 

Tilsette i Austevoll kommune

Kontakt oss

Austevoll kommune

 
 
 
 
 
 
 


Viktige telefonnummer:
Servicekontor: 55 08 10 00
Legekontor: 55 08 10 50
Legevakt: 116 117
Heimetenesta: 55 08 15 81
Jordmor: 90 25 81 69
BRANN: 110
AMBULANSE: 113
POLITI: 112

Austevoll på Facebook:

Levert av ACOS AS