Austevoll kommune

Lokalt smittenivå i Austevoll – nivå 1

Austevoll kommune gjer ei risikovurdering av smittesituasjonen i kommunen kvar veke. Risikonivå følgjer 5 ulike nivå. Nivå 1 er lågt smittenivå og nivå 5 indikerer høgt smittenivå. Les meir om dette på nettsida til Folkehelseinstituttet.

 

Korona

Samleside om korona og tiltak i Austevoll

Austevoll kommune oppdaterer fortløpande nettsidene med ny informasjon om tiltak mot koronasmitte. Me har samla den viktigaste praktiske informasjonen her.

Ved mistanke om koronasmitte

Austevoll kommune har oppretta ei eiga telefonlinje for personar som mistenker at dei er smitta av korona og har spørsmål om dette. 

  • Tlf. 966 25 320

Telefonen er bemanna måndag til fredag mellom kl. 09.00 og 15.30 og er oppretta for å avlaste den vanlege telefonen til legekontoret og legevakta.

Testing

Legetenesta testar  når det er behov for det. Austevoll vidaregåande skule er med i eit forprosjekt som gjer at elevane testar seg sjølve med hurtigtestar. Resultat av alle testar som er teken i kommunen er  ingen positive svar, og kommunen har heller ikkje ein pågåande lokal smittesituasjon.

Austevoll kommune ligg på smitterisiko nivå 1.

I Norge er det iverksatt tiltak frå nasjonale styresmakter, og det blir stadig gjort nye vurderingar. Her finn du informasjon frå sentrale aktørar:

 

 

Les meir her

Kvar tar eg kontakt viss eg har spørsmål til kommunen?

Me veit at det er mange som har spørsmål både til koronasituasjonen, annan sjukdom, og om ordinære saker og ting. Me ber om forståing for at det ikkje alt me kan svare på på ståande fot, men me ønskjer å gjere vårt aller beste.

Har du spørsmål om vanlege saker og søknader så kan du først vende deg til servicekontoret:

Servicekontoret handterer førespurnader og sender dei vidare til rett avdeling eller person i kommunen.

Har du spørsmål om sjukdom, som ikkje er korona, så tar du kontakt med legekontoret på vanleg måte:

  • Tlf. 55 08 10 50

Har du spørsmål om koronasjukdom, kan du ringe koronalinja vår:

  • Tlf. 966 25 320

Ved skade eller akutt sjukdom ringer du legevaktsentralen:

  • Tlf. 116 117

Er det fare for liv og helse så ringer du nødtelefonen:

  • Tlf. 113

Kven er kriseleiinga i kommunen?

Austevoll kommune har ein overordna beredskapsplan, og eigne planar for forskjellige typar alvorlege hendingar og situasjonar. I samband med korona-pandemien følgjer me ein eigen pandemi-plan. Det er også eigne planar for kvar avdeling som no blir følgde i kommuneorganisasjonen.

Kriseleiinga består av ordførar og rådmann, i tillegg til kommunalsjefar og tilsette med oppgåver innanfor beredskap og kommunikasjon. Har du spørsmål til kriseleiinga, kan du ta kontakt med:

Ordførar Morten Storebø:

Rådmann Bjarte Madsen: