Austevoll kommune

Korona

Korona - testing og koronasertifikat

Austevoll legesenter har koronatesting i dei tilfella kommunen har ansvar for å utføre testinga. Sjå meir informasjon i artikkelen under.

Testing gjeld

  • Dei med symptom, eller som mistenkar at dei kan ha covid
  • Dei som har vore i situasjon med mogleg smitte (nærkontakt, varsel på smittestopp app)
  • Dei som er pålagt testing etter reise eller mens dei er i smittekarantene.

NB!
Personar som skal på fritidsreisar utanlands eller på konserter m.v. og må ha koronatest eller helseattest før utreise frå Noreg, er ikkje dekka av det offentlege. Austevoll legesenter har ikkje eit tilbod om slike testar. Du må ta kontakt med private aktørar eller reisemedisinklinikkar.

  • Treng du koronatest og høyrer til prioriterte grupper, skal du kontakte legekontoret på telefon 55081050. Ring før kl.11.45 viss du treng test same dag. Vi testar måndag til fredag kl. 13.00.
     
  • Koronatelefonen er ikkje lenger i bruk.


Har du spørsmål om korona?

Lurer du på informasjon om koronareglar ved reise, karantene, arrangement m.v, skal du ikkje ringe til fastlegekontoret. Det er informasjon på helsenorge.no, og der finst det ein chat-funksjon. Du kan også ringe informasjonstelefon 815 55 015.


Har du spørsmål om vaksinering og koronasertifikat?

Lurar du på noko om koronavaksine og koronasertifikat. Sjå Austevoll kommune sin nettstad for oppdatert informasjon. Du vil bli kontakta når det er din tur for vaksine. 

Austevoll legesenter tilbyr ikkje Janssen vaksine.

I Norge er det iverksatt tiltak frå nasjonale styresmakter, og det blir stadig gjort nye vurderingar. Her finn du informasjon frå sentrale aktørar:

 

Kven er kriseleiinga i kommunen?

Austevoll kommune har ein overordna beredskapsplan, og eigne planar for forskjellige typar alvorlege hendingar og situasjonar. I samband med korona-pandemien følgjer me ein eigen pandemi-plan. Det er også eigne planar for kvar avdeling som no blir følgde i kommuneorganisasjonen.

Kriseleiinga består av ordførar og rådmann, i tillegg til kommunalsjefar og tilsette med oppgåver innanfor beredskap og kommunikasjon. Har du spørsmål til kriseleiinga, kan du ta kontakt med:

Ordførar Morten Storebø:

Rådmann Bjarte Madsen: