Austevoll kommune

Kommuneplanens arealdel (KPA)

Kommuneplanens arealdel (KPA) skal behandlast av styringsgruppa onsdag 4. mai. Les saksdokumenta her.

Hei! Mitt namn er Kari.
Kva kan eg hjelpe deg med?

Korona

Opning av samfunnet - kva tyder det for oss?

     
Barn og ungdom kan gå i barnehage og skule med smitte. Vaksne med smitte og symtom oppmoder vi å halde seg heime i 4 dagar. 

Barn og ungdom

Dei er unnateke testing, men vert anbefalt å halde seg heime om dei er sjuke. Dei kan gå på skule og barnehage om dei har vore feberfrie i 24 timar. 

Vaksne

Samfunnet er opna.

Du blir oppmoda om å framleis ta ansvar for eigen helse ved sjukdom og testa deg.  Du kan gå på jobb og alle verksemder kan ha normal drift.  Arbeidsgivar må sjølv vurdera behovet for å avgrensa smitte og gje retningsliner til sine tilsette. 

Uvaksinerte

Vi oppmodar alle framleis om å ta vaksine. 

Sjølvregistrering av koronatestar og nærkontaktar | ReMin

Nasjonale råd og anbefalingar