Austevoll kommune

Lokalt smittenivå i Austevoll – nivå 1

Austevoll kommune gjer ei risikovurdering av smittesituasjonen i kommunen kvar veke. Risikonivå følgjer 5 ulike nivå. Nivå 1 er lågt smittenivå og nivå 5 indikerer høgt smittenivå. Les meir om dette på nettsida til Folkehelseinstituttet.

 

Nyheitssaker om korona

Frå nasjonalt nivå er det førespegla ei betydeleg auke i tilførsel av vaksinar i sommarmånadene, og kommunen planlegg for massevaksinering. Me har foreløpig ikke merka noko til denne auka, og i veke 25 mottar kommunen 114 dosar til første dose, og 60 til dose 2. 

Frå 27. mai blir dei nasjonale tilrådingane og råda endra som ledd i gjenopningsplanen.

Det blir innført strengare nasjonale smitteverntiltak frå og med i morgon.

Strenge tiltak vil bli innført i Bergen og fleire kommunar i Bergensregionen frå kl. 18.00 sundag kveld. Tiltaka gjeld ikkje i Austevoll.

I helga blei det påvist eitt nytt smittetilfelle. Det er ikkje påvist fleire smitta.

Regjeringa har i dag lagt fram nye tilrådingar. Tiltaksnivå ved ungdomsskulen blir redusert frå raudt til gult nivå. Les meir her.

Formannskapet har vedtatt utdeling av tilskot frå det kommunale næringsfondet. Fordelinga kan du sjå her.

Sidan nyttår er 190 personar testa for korona og det er førebels ingen som er smitta i Austevoll.

Regjeringa har tilrådd nye retningslinjer for koronatiltak. Her kan du lese korleis desse påverkar Austevoll.

Me oppfordrar alle om å følgja dei nasjonale smittevernråda i jula.