Austevoll kommune

Lokalt smittenivå i Austevoll – nivå 1

Austevoll kommune gjer ei risikovurdering av smittesituasjonen i kommunen kvar veke. Risikonivå følgjer 5 ulike nivå. Nivå 1 er lågt smittenivå og nivå 5 indikerer høgt smittenivå. Les meir om dette på nettsida til Folkehelseinstituttet.

 

Austevoll PO-senter

26. februar opnar Austevoll pleie- og omsorgssenter opp for nye og utvida besøksordningar

Oppdatert 22.02.2021

Nærkontaktar:

 • Bebuaren kan ha besøk på rommet sitt av to namngitte nærkontaktar.
 • Nærkontaktar skal bruke inngang til bebuarrom via hage- eller terrassedør.
 • Besøkstida inne på rommet er ein time.
 • Nærkontaktar kan ta med bebuaren på tur i nærområdet eller på biltur.
 • Besøk på bebuarrom må avtalast direkte med den enkelte avdeling.


Øvrige besøkande:

 • Dei som ikkje er nærkontaktar må nytte seg av besøksvertordninga.
 • Besøksvertane er på huset tysdagar, torsdagar og søndagar. Ring for avtale på telefon 996 34 570.
 • 1 meters avstand mellom bebuar og besøkande
 • Bruk gjerne munnbind 

Gjeldande for både nærkontaktar og øvrige besøkande:

 • Besøkande bør registrere seg.
 • Vask hender og bruk antibac før besøk.
 • Dei besøkande skal avstå frå å kome om dei er sjuke, har luftsvegsplagar, er i karantene eller isolasjon med vidare.