Austevoll kommune

Nyheitssaker om korona

Få lokale smittetilfelle, men stor auke i Bergensregionen.

I helga blei det melde om at to personar er stadfesta smitta av covid-19. Dei har ingen eller lette symptom.

Smittesituasjonen hos oss er under kontroll, men vi har tett kontakt med Bergen gjennom pendling. Etter råd frå FHI, er det grunn til å oppmode om å bruke munnbind på kollektivreiser til og frå Bergen om du ikkje klarar å halde avstand på 1 meter.

I år legg covid-19 avgrensingar for julebord, store og små samankomstar. Regjeringa har varsla nye nasjonale tiltak som blir sett i verk frå og med onsdag 28. oktober.

Ytterlegare éin person er smitta av covid-19.

To personar er stadfesta smitta.

Ingen i Austevoll med påvist koronasmitte.

Organisasjonar stillar til dugnad for å auka frekvensen på besøk.

Ingen nye stadfesta smittetilfelle i Austevoll.

Alle elevar i 5., 6 og 7. trinna ved Selbjørn skule er i karantene etter at ein tilsett ved skulen har testa positivt for covid-19.