Austevoll kommune

Nyheitssaker om korona

Koronaviruset gjer at det kan det bli behov for fleire faglege hender enn vi har i helsetenestene i dag

Jordmortenesta opprettheld drift som vanleg, men med nokre endringar som ledd i den nasjonale dugnaden for å redusere koronasmitte.

Kommunen utset foreldre- og brukarbetaling for SFO og praktisk bistand i heimen. Dette er tenester som blei stengt fredag 13. mars.

Austevoll Røde Kors skal bistå kommunen i samband med koronapandemien.

Kommunale kontor held stengt for publikum frå og med kl. 12.00 måndag 16. mars. Framtidige fysiske møte vil bli avtalt særskilt. Dette gjeld også for NAV Austevoll.

Det er forbode for helsepersonell som jobbar med pasientbehandling får verken reise på privatreise eller tenestereise til utlandet.

Informasjon frå kommunen