Austevoll kommune

Nyheitssaker om korona

Oppdatering om koronasituasjonen 3. november

I helga blei det melde om at to personar er stadfesta smitta av covid-19. Dei har ingen eller lette symptom.

Begge personane er i heimeisolasjon og tilfella blir sett i samanheng med kvarandre.

Tre personar er i karantene som følgje av nærkontakt med dei smitta.

I går blei det også melde inn éin covid-19-smitta arbeidstakar. Personen kom frå utlandet og er sett i isolasjon. Vedkomande har lette symptom og blir følgd opp av arbeidsgjevar og helsevesenet.

Ingen i kommunen er sett i karantene som følgje av dette smittetilfellet.