Austevoll kommune

Informasjon om koronasituasjonen i Austevoll kommune!

Ved å følgje denne lenkja finn du til ei kvar tid oppdatert informasjon om koronavirus i Austevoll.

 

Nasjonale og lokale tiltak for å bekjempe koronaviruset blir vidareført til og med 13. april.

Psykisk helse, rus- og kreftomsorg

Psykisk helse, rus- og kreftomsorg har endra drift

  • Kontoret er stengt for publikum.
  • Heimebesøk er erstatta av telefonsamtalar.
  • Brukarar av tenesta blir kontakta per telefon for å avtale nærare.
  • Ta kontakt om du har spørsmål, behov for råd, rettleiing og samtalar.
  • Dette gjeld også om du ha behov for psykologtenester.
  • Tenesta er open for alle over 18 år og du treng ikkje tilvising frå fastlege.


Psykisk helse

Ruskonsulent: mobil 954 80 272

Kreftkoordinator: mobil 958 38 869

Hovednummer Austevoll kommune