Austevoll kommune

Lokalt smittenivå i Austevoll – nivå 1

Austevoll kommune gjer ei risikovurdering av smittesituasjonen i kommunen kvar veke. Risikonivå følgjer 5 ulike nivå. Nivå 1 er lågt smittenivå og nivå 5 indikerer høgt smittenivå. Les meir om dette på nettsida til Folkehelseinstituttet.

 

Vaksinasjon

Oppdatert informasjon om koronavaksinasjon i Austevoll 13. april

Tildeling av vaksinar til kommunen baserer seg på aldersfordeling i befolkninga og smittetrykk. Kommunen kan ikkje sjølv påverka tildeling av vaksinar. Alle tilgjengelege vaksinar blir satt så raskt som mogleg. FHI si prioriteringsrekkefølgje må følgjast.

Vaksinerte til no
Tal vaksinerte - første vaksinasjon Tal vaksinerte som har fått to vaksinasjonar Dato sist oppdatert
592 282 08.04.2021

I samråd med nasjonale anbefalinger er all bruk av AstraZeneca vaksine mot covid-19 stansa. Dette gjeld inntil ny melding er gitt. Vaksinering med Pfizer/Comirnaty vaksine held fram som normalt. 

Les meir om dette på nettsida til Folkehelseinstituttet.

Ektepar blir ikkje lengre vaksinert samstundes. 

Veke 15 og 16 er levering av vaksiner til Austevoll henholdsvis 162 og 138 dosar. 

I veke 16 vil alle som er fødd i 1952 få tilbod om vaksine. Kommunen sender SMS til dei dette gjeld.

Det er førebels ikkje kjent kor mange dosar kommunen får i veke 17.

Vi minnar om at alle over 18 år bør registrere seg i vaksinekø for å letta arbeidet med innkalling.

Til no har om lag 1400 personar registrert seg.

Koronavaksinasjon er ein del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunen skal tilby innbyggjarane vaksinasjon. Vaksinen er gratis og kvar person treng 2 dosar.
Frå 15. mars er doseintervallet nasjonalt auka frå 3 veker til 6 veker.

Austevoll kommune følgjer råd frå Folkehelseinstituttet (FHI) i prioritering av grupper.

Les meir om koronavaksinasjonsprogrammet på FHI sine nettsider
 

Vaksinasjon