Austevoll kommune

Ledige stillingar

Jobb i Austevoll

Austevoll kommune har mange interessante arbeidsplassar og du er velkomen som søkar!

På nettsida under Ledige stillingar finn du oversyn over stillingar som er lyst ut.
Du må notera deg saksnummer på stillinga du er interessert i. Dette treng du etter at du har logga inn og skal skrive søknaden din. Vi oppfordrar alle søkarar til å søka via kommunen sitt digitale søknadssenter.

Dersom du ikkje har brukt kommunen sine elektroniske skjema tidlegare, må du oppretta brukar.

Du som har oppretta brukar tidlegare loggar inn.

Servicekontoret på kommunehuset kan rettleia deg om du treng hjelp, ta kontakt med  telefon 55 08 10 00.

Vi har ledig stilling som rektor ved Storebø barneskule

Kommunalområdet Oppvekst er ei eining med om lag 145 tilsette, og blir leia av kommunalsjefen. I denne eininga inngår Austevoll ungdomsskule, Storebø barneskule, Selbjørn barneskule,  private  barnehagar, PPT-kontor, helsestasjon, barnevern, vaksenopplæring, kulturskule og bibliotek. Oppvekst har som mål å leggja til rette for gode oppvekstvilkår for barn og unge, difor er folkehelse og livsmeistring eit av fleire satsingsområde.

 

 

 

Austevoll kommune treng støttekontaktar/fritidskontaktar til barn, ungdom og vaksne.

Kontaktinfo

Servicekontor
E-post
Telefon 55 08 10 00

Åpningstider

Telefon er open:

08.00-14.30

Besøkstid:

Frå 15. september til 30. april:
08.00-16.00 Måndag til torsdag
08.00-15.30 Fredagar

Sommartid, frå 1. mai til 14. september:
08.00-15.00 Måndag til fredag

Adresse

Besøksadresse:

Austevoll kommune,
Storebøportalen,
Birkelandsvegen 2,
5392 Storebø

Postadresse:

Austevoll kommune,
Birkelandsvegen 2,
5392 Storebø

Fant du det du leita etter?