Vil du bli meddommar?

No kan du melde di interesse innan 25.04.2024.

Første halvår 2024 skal kommunestyret velje nye meddommarar til tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten for perioden 2025-2028.

Dette er viktige verv og det er ei tillitserklæring å bli vald til eit slikt verv.

Det vil bli føretatt vandelskontroll av dei som melder si interesse.

Trykk på denne lenkja for å melde di interesse og fylle ut skjema.

 

 

                                                                                           

Kontaktinfo

Politisk sekretariat
E-post
Telefon 55 08 10 23